:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

140x140

My Office

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพป.ขอนแก่น เขต 4

140x140

สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

140x140

ข้อมูลสารสนเทศ

สพป.ขอนแก่น เขต 4

ภาพกิจกรรม

“มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ”

ระบบงาน สพฐ.

72x72
Smart Obec

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพฐ.

72x72
DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

72x72
B-Obec

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

72x72
EMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

72x72
DLTV

Distance Learning Television

72x72
DLIT

Distance Learning Information Technology

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ ๒๕๖๒ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การคัดเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา และคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษาฯ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<
 • วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ จด ข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต2 เดือนมกราคม 63. :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ จด ข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต3 เดือนมกราคม 63. :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ลพบุรี เขต1 เดือนมกราคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร"สมองซีกขวามีค่ากว่าที่คิด" :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.7 ประจำเดือนมกราคม 63.pdf :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.15 เดือนมกราคม 63 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.อุดรธานี เขต1 ประจำเดือนมกราคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปราจีนบุรี เขต2 มกราคม 63 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ จด ข่าวออนไลน์ สพป.สมุทรสงคราม เดือนมกราคม 63 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือนมกราคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 "ม่องถ่ายฮูป" :: โดย บ้านห้วยทรายศึกษา
 • วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ :: โดย หนองโนวิทยาคาร
 • วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การอบรม D-book :: โดย บ้านนาเรียง


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 งานจากเขต ๙ :: โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำขอมีบัตร :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2558 แบบฟร์อมเอกสารสอบราคา :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<