:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

140x140

My Office

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพป.ขอนแก่น เขต 4

140x140

สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

140x140

ข้อมูลสารสนเทศ

สพป.ขอนแก่น เขต 4

140x140

แบบเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สพป.ขอนแก่น เขต 4

เพื่อสนับสนุนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเอเชียร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดทำเว็บไซต์พอร์ทัล “Thailand Learning” – ยิ่งเรียนยิ่งรู้ แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาวะ COVID-19


ท่านสามารถเข้ารับชมได้ที่


Thailand Learning

ภาพกิจกรรม

“มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ”

ระบบงาน สพฐ.

72x72
Smart Obec

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพฐ.

72x72
DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

72x72
B-Obec

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

72x72
EMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

72x72
DLTV

Distance Learning Television

72x72
DLIT

Distance Learning Information Technology

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563 ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษและหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษและหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2563 การรคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๕ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) เลขที่ 01/2563) การซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<
 • วันอังคาร ที่ 14 กรกฏาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกาและวิธีจัดการจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับครูอาจารย์ และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันเสาร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่15 ประจำปี 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้"ปี3 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2563 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไน สพป.หนองคาย เขต 1ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประจำเดือน เมษายน -มิถุนายน 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book สพม.16 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์) :: โดย อนุบาลอุบลรัตน์
 • วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์) :: โดย อนุบาลอุบลรัตน์
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 "ม่องถ่ายฮูป" :: โดย บ้านห้วยทรายศึกษา
 • วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ :: โดย หนองโนวิทยาคาร
 • วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การอบรม D-book :: โดย บ้านนาเรียง


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 หนังสือรับรองการหักเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 คำร้องขอหนังสอรับรองการหักเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 งานจากเขต ๙ :: โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำขอมีบัตร :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<