:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
140x140

My Office

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพป.ขอนแก่น เขต 4

140x140

สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

140x140

ข้อมูลสารสนเทศ

สพป.ขอนแก่น เขต 4

140x140

แบบเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สพป.ขอนแก่น เขต 4

เพื่อสนับสนุนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเอเชียร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดทำเว็บไซต์พอร์ทัล “Thailand Learning” – ยิ่งเรียนยิ่งรู้ แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาวะ COVID-19


ท่านสามารถเข้ารับชมได้ที่


Thailand Learning

ภาพกิจกรรม

“มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ”

ระบบงาน สพฐ.

72x72
Smart Obec

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพฐ.

72x72
DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

72x72
B-Obec

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

72x72
EMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

72x72
DLTV

Distance Learning Television

72x72
DLIT

Distance Learning Information Technology

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 โรงเรียน) :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (7 โรงเรียน) :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5 โรงเรียน) :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 05..2563 :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<
 • วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ ๑๓ "Genraral English Proficiency Online Test by EOL System" (GEPOT13) :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลในหัวข้อ “ป้องกันการรังแก = ป้องกันอาชญากรรม” (STOP BULLYING) :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเกษตรในการดูและผลผลิตทางการเกษตร :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพม.18 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือนตุลาคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลค์ สพม.11 ประจำเดือน กันยายน 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์) :: โดย อนุบาลอุบลรัตน์
 • วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์) :: โดย อนุบาลอุบลรัตน์
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 "ม่องถ่ายฮูป" :: โดย บ้านห้วยทรายศึกษา
 • วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ :: โดย หนองโนวิทยาคาร
 • วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การอบรม D-book :: โดย บ้านนาเรียง


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 หนังสือรับรองการหักเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 คำร้องขอหนังสอรับรองการหักเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 งานจากเขต ๙ :: โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำขอมีบัตร :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<