:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
ITA

woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada

viagra vrouwen levitra bestellen viagra bestellen cialis prijs cialis kopen kamagra oral jelly viagra pillen kamagra bestellen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek viagra prijs viagra voor vrouwen viagra pil

 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

 

 
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กลุ่มกฎหมายและคดี
 • -------------------------------------------------------------------
 • แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เชต 4
 • ข้อมูล 10 มิถุนายน
 • สมุดโทรศัพท์
 • สมุดโทรศัพท์หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เชต 4
 • โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
 • โรงเรียนตามโครงการ (5 อำเภอ)
 • แผนที่ตั้ง สนง.ขอนแก่น เขต 4
 • แผนที่ตั้ง ร.ร.ในสังกัด
 • UniNet
 • โรงเรียนในฝัน
 • คู่มือแบบประเมิน ร.ร.สุจริต
 • โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง
 • การบริหารงานพัสดุ
 • คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561
 • คู่มือประเมิน ITA 2561
 • หลักเกณฑ์ ว21/2560 และ ว22/2560
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ศึกษาธิการภาค 12
 • ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 • คุรุสภา
 • จังหวัดขอนแก่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
 • ทุนการศึกษา EDF
 • สถานีโทรศัทน์เพื่อการศึกษา
 • หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ศธ.
 • แจ้งปัญหา UniNet
 • MOENet
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 • การศึกษาเพื่อปวงชน
 • OBEC Mail
 • Thai School Lunch
 • ระบบติดตามและประเมินผล
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ขอประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดงานนมัสการพระธาตุขามแก่น เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ขอความร่วมมือตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในสถานศึกษา :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษา พุทธศักราช 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: โดย เว็บมาสเตอร์


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<

 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 สื่อวีดิทัศน์ในห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 การรณรงค์การคัดแยกขยะ :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษาะภาษาไทยสำหรับเยาวชน :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกฎ ครั้งที่ 20 :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 ขอเชิญชวนให้บริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ศูนย์ดำรงธรรม :: โดย เว็บมาสเตอร์


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<

 • วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การอบรม D-book :: โดย บ้านนาเรียง


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<

 • วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 งานจากเขต ๙ :: โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำขอมีบัตร :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 แบบฟร์อมการศึกษาบุตร :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 แบบฟอร์มการจัดจ้าง (โรงเรียน) :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<

  Ad  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ :กำลังออนไลน์ 14 คน :วันนี้ 384 คน :เมื่อวาน 209 คน :เดือนนี้ 4316 คน :ปีนี้ 4316 คน ::รวมทั้งหมด 4316 คน เริ่มนับ: 01/10/2555
  © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) :: บริหารจัดการระบบ
  :: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ :: เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร.0-4344-1808 Fax 0-4344-1913
  ×