:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
| หน้าหลัก | ข่าวประาสัมพันธ์ | หนังสือแจ้ง ร.ร. | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลด | เกี่ยวกับ สพป.ขก 4 | ติดต่อสอบถาม |
 
ไทย | EN
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
 
 
ประวัติ ผอ.เขต
ผอ.เขต พบเพื่อนครู
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
   
 
 

woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada

viagra vrouwen levitra bestellen viagra bestellen cialis prijs cialis kopen kamagra oral jelly viagra pillen kamagra bestellen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek viagra prijs viagra voor vrouwen viagra pil

 
 
 

 
 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 การโอน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%) :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 การดำเนินงานโครงการยกระดับคุรภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่2 พ.ศ.2560 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แจ้งให้มารับสำเนาสัญญาจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันมหาธีรราชเจ้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อ.อุบลรัตน์ :: โดย กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
 • วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ติดต่อรับ หนังสือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวามทั้ง กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับพัสดุ :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำรวจข้อมูลสภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล


 •   >> หนังสือราชการทั้งหมด <<

 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP SMEs และบริษัท ประชารัฐสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่มชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 123222 :: โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 • วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<

 • วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การอบรม D-book :: โดย บ้านนาเรียง


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<

 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำขอมีบัตร :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 แบบฟอร์มขอใช้บริการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว :: โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 • วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 แบบฟร์อมการศึกษาบุตร :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 แบบฟอร์มการจัดจ้าง (โรงเรียน) :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<

   
  Smart OBEC AMSS++ DLIT RTDC
  โรงเรียนประชารัฐ คู่มือสำหรับประชาชน สโมสรลูกเสือขอนแก่น เขต 4 โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
  โรงเรียนตามโครงการ (5 อำเภอ) งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินคุณภาพและแนวทางการเขียน SAR
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Upload ( บริหารจัดการระบบ ภาพ ข่าว กิจกรรม )

  แจ้งขอ Username และ Password ได้ที่่อีเมล์ iteckk4@gmail.com

  > สำหรับโรงเรียน
  + การ UpLoad ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ร.ร.ขึ้นหน้าเว็บเขต
  + การ UpLoad ภาพกิจกรรมของ ร.ร.ขึ้นหน้าเว็บเขต
  + การย่อขนาดรูปภาพเพื่อ UpLoad ภาพกิจกรรม


  > สำหรับเจ้าหน้าที่ สนง.
  + การ UpLoad หนังสือแจ้งโรงเรียน

  + การสร้างไฟล์เอกสาร PDF จาก Word 2010
  + การ Scan หน้าเอกสารให้เป็นไฟล์ PDF
  + การตัด-ต่อ-แทรก หน้าเอกสาร PDF
  + แบบการขอใช้รถยนต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพคร

   
  หน่วยงานภายใน คณะกรรมการ ระบบสารสนเทศ สพป.ขก 4 ระบบสารสนเทศ สพฐ.
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารบุคคล
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 • คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
 • คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
 • สลิปเงินเดือน E - Money
 • ข้อมูล 10 มิถุนายน
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • สมุดโทรศัพท์
 • แผนปฏิบัติการ
 • โรงเรียน 5 ดาว
 • Video Chanel
 • วารสาร
 • สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 • Data Management Center
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
 • กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 • การศึกษาเพื่อปวงชน
 • OBEC Mail
 • Thai School Lunch
 • ระบบติดตามและประเมินผล
 • Ad  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ :กำลังออนไลน์ 2 คน :วันนี้ 9 คน :เมื่อวาน 1572 คน :เดือนนี้ 9083 คน :ปีนี้ 9083 คน ::รวมทั้งหมด 9083 คน เริ่มนับ: 01/10/2555
  © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) :: บริหารจัดการระบบ
  :: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ :: เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร.0-4344-1913 Fax 0-4344-1913