:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
ITA ITA

 
 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

 

 
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กลุ่มกฎหมายและคดี
 • -------------------------------------------------------------------
 • แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เชต 4
 • ข้อมูล 10 มิถุนายน
 • สมุดโทรศัพท์
 • สมุดโทรศัพท์หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เชต 4
 • โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
 • โรงเรียนตามโครงการ (5 อำเภอ)
 • แผนที่ตั้ง สนง.ขอนแก่น เขต 4
 • แผนที่ตั้ง ร.ร.ในสังกัด
 • UniNet
 • โรงเรียนในฝัน
 • คู่มือแบบประเมิน ร.ร.สุจริต
 • โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง
 • การบริหารงานพัสดุ
 • คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561
 • คู่มือประเมิน ITA 2561
 • หลักเกณฑ์ ว21/2560 และ ว22/2560
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ศึกษาธิการภาค 12
 • ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 • คุรุสภา
 • จังหวัดขอนแก่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
 • ทุนการศึกษา EDF
 • สถานีโทรศัทน์เพื่อการศึกษา
 • หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ศธ.
 • แจ้งปัญหา UniNet
 • MOENet
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 • การศึกษาเพื่อปวงชน
 • OBEC Mail
 • Thai School Lunch
 • ระบบติดตามและประเมินผล
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีอำเภอน้ำพอง ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<
 • วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษาะภาษาไทยสำหรับเยาวชน :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกฎ ครั้งที่ 20 :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 ขอเชิญชวนให้บริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ศูนย์ดำรงธรรม :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระทาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหาเครื่อง :: โดย เว็บมาสเตอร์


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2558 ตัวอย่างแบบฟอร์ม การจัดซื้อจัดจ้าง งบดาวเทียม 2556, 2557 กค 2558 :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สัญญาจ้าง-คืนครูให้นร :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558 สัญญาจ้าง-พนักงานราชการ :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558 แบบคำร้องขอโอน :: โดย เว็บมาสเตอร์


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<
  Ad  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ :กำลังออนไลน์ 3 คน :วันนี้ 16 คน :เมื่อวาน 57 คน :เดือนนี้ 73 คน :ปีนี้ 73 คน ::รวมทั้งหมด 73 คน เริ่มนับ: 01/10/2555
  © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) :: บริหารจัดการระบบ
  :: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ :: เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร.0-4344-1808 Fax 0-4344-1913
  × งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69