:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
บริษัท ชอบใจโฮลดิ้ง จำกัดร่วมกับ บริษัทครุศาสตร์ปัญญา จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิและหน้ากากอนามัย ให้แก่ สพป.ขอนแก่น เขต4
วันที่โพส พุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 900 คน

บริษัท ชอบใจโฮลดิ้ง จำกัดร่วมกับ บริษัทครุศาสตร์ปัญญา จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิและหน้ากากอนามัย ให้แก่ สพป.ขอนแก่น เขต4

      เวลา 13.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย นายบัญชา เสนาคูณ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รับมอบมอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml จำนวน 1,000 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย IR Thermometer 10 เครื่อง และหน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น จาก นายภาณุวัฒน์ ธีรปรเมศวร์ ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัทชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัทครุศาสตร์ปัญญา จำกัด  เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเปิดภาคเรียนและมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะต้องดำเนินการ เพื่อป้องกัน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเขตการศึกษาที่ยั่งยืนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( โควิค-19)

      ในโอกาสนี้ นายไพรสณ ทาปลัด ในนามตัวแทนของผู้บริหารการศึกษา ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 กล่าวขอบคุณ บริษัทชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัทครุศาสตร์ปัญญา จำกัด ที่ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิและหน้ากากอนามัย ให้แก่ สพป.ขอนแก่นเขต 4 ในครั้งนี้ โดยสพป.ขอนแก่น เขต 4 จะดำเนินการแจกจ่ายให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 175 แห่งต่อไป


 


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน