:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 408 คน
ประกาศรายชื่อ อ่านต่อ...
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 179 คน
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 974 คน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู อ่านต่อ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  
วันที่โพส พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 375 คน
รับสมัครคัดเลือกบุคคล อ่านต่อ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2)  
วันที่โพส พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 195 คน
รับสมัครบุคลากร อ่านต่อ...
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 310 คน
หมดเขตภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 อ่านต่อ...
การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 149 คน
การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ อ่านต่อ...
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 308 คน
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ อ่านต่อ...
การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 484 คน
- อ่านต่อ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ::โดย กลุ่มบริหารบุคคล ::จำนวนผู้อ่าน 486 คน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4597
กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>