:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
ITA ITA

 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

 

 
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลุ่มกฎหมายและคดี
  • -------------------------------------------------------------------
  • แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เชต 4
  • ข้อมูล 10 มิถุนายน
  • สมุดโทรศัพท์
  • สมุดโทรศัพท์หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เชต 4
  • โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
  • โรงเรียนตามโครงการ (5 อำเภอ)
  • แผนที่ตั้ง สนง.ขอนแก่น เขต 4
  • แผนที่ตั้ง ร.ร.ในสังกัด
  • UniNet
  • โรงเรียนในฝัน
  • คู่มือแบบประเมิน ร.ร.สุจริต
  • โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง
  • การบริหารงานพัสดุ
  • คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561
  • คู่มือประเมิน ITA 2561
  • หลักเกณฑ์ ว21/2560 และ ว22/2560
  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ศึกษาธิการภาค 12
  • ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
  • คุรุสภา
  • จังหวัดขอนแก่น
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
  • ทุนการศึกษา EDF
  • สถานีโทรศัทน์เพื่อการศึกษา
  • หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ศธ.
  • แจ้งปัญหา UniNet
  • MOENet
  • การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
  • ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
  • ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
  • การศึกษาเพื่อปวงชน
  • OBEC Mail
  • Thai School Lunch
  • ระบบติดตามและประเมินผล
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • โรงเรียนประชารัฐ
  • วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม) สพป.ขอนแก่น เขต 4 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
  • วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
  • วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
  • วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
  • วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
  • วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
  • วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
  • วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  • วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 4 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
  • วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล


  •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<

  • วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 2 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ-มหาวิทยาลัยขอนแก่น :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดส่งผู้เข้าร่วมอบรม :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักนภาพบุคลากร หลักสูตรด้านการเงินและพัสดุ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญ่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวิดิโอ หรือการออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." :: โดย กลุ่มอำนวยการ
  • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ :: โดย กลุ่มอำนวยการ


  •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<

    Ad  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ :กำลังออนไลน์ 4 คน :วันนี้ 22 คน :เมื่อวาน 610 คน :เดือนนี้ 9485 คน :ปีนี้ 15583 คน ::รวมทั้งหมด 15583 คน เริ่มนับ: 01/10/2555
    © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) :: บริหารจัดการระบบ
    :: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ :: เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร.0-4344-1808 Fax 0-4344-1913
    ×