:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 14 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษและหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 18 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษและหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 25 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การรคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันที่โพส พุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 33 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๕  
วันที่โพส อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 56 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ"รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 82 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 66 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 95 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 65 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ"รุ่นที่๑-รุ่นที่๔  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 61 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4646
กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>