:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วันที่โพส พุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 423 คน
การพัฒนา อ่านต่อ...
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)  
วันที่โพส พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 807 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563  
วันที่โพส อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 1188 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 1206 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
วันที่โพส อังคาร ที่ 21 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 1429 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐ ) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข"ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๕)  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 1319 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 1379 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 1311 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษและหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 1271 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษและหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 1254 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4664
กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>