:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ"รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 450 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 417 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
โครงการ"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 426 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 396 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ"รุ่นที่๑-รุ่นที่๔  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 385 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 442 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563  
วันที่โพส พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 442 คน
รางวัลดีเด่น อ่านต่อ...
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
วันที่โพส อังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 429 คน
แจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน"  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 413 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 428 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4657
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>