:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 465 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 423 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 426 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 473 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 412 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
วันที่โพส เสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 425 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๓  
วันที่โพส พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 421 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 510 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓  
วันที่โพส พุธ ที่ 22 เมษายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 440 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ตอบแบบประเมินตนเองการดำเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะและสร้างวินัย  
วันที่โพส อังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 553 คน
การตอบแบบประเมิน อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4657
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>