:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 573 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ สถาบันพระปกเกล้า  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 483 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 519 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 521 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
การส่งผลงานทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓"  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 415 คน
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 484 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 564 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการระดับชาติประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 430 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันที่โพส อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 424 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก"  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 443 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4657
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>