:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 485 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
การอบรม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 472 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ ๒๕๖๒  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 491 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
การคัดเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 403 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
วันที่โพส อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 546 คน
สพป.ขอนแก่น แจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา และคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษาฯ  
วันที่โพส อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 400 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 415 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 474 คน
รางวัลดีเด่น อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
วันที่โพส อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 544 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 459 คน
สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4657
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>