:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 594 คน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อ่านต่อ...
การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 589 คน
การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร อ่านต่อ...
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 594 คน
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22  
วันที่โพส อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 395 คน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก อ่านต่อ...
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561  
วันที่โพส อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 535 คน
การประชุมครูรูปแบบครบวงจร อ่านต่อ...
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สำหรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รอบที่ 1  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 659 คน
การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร อ่านต่อ...
สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 588 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...
เรื่อง สำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 597 คน
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 403 คน
รางวัล อ่านต่อ...
การสำรวจข้อมูลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลดาวเทียม(DLTV)  
วันที่โพส อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 541 คน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4577
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>