:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
วันที่โพส อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 481 คน
แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
วันที่โพส อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 791 คน
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) อ่านต่อ...
การประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบระยะเวลา 1 ปี  
วันที่โพส อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 511 คน
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2560  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 884 คน
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2560 (ระยะที่ 3) อ่านต่อ...
การตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 575 คน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (บ้านแสงสว่าง, บ้านคำป่าก่อ, บ้านกุดพังเครือ, บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร), บ้านหนองแสงน้อย และบ้านศาลาดินห้วยเตย) อ่านต่อ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ระดับประถมศึกษา  
วันที่โพส พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 664 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT (Communicative Language Teaching) ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning” ระดับประถมศึกษา อ่านต่อ...
การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยตัวอักษร (G)  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 502 คน
การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยตัวอักษร (G) อ่านต่อ...
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  
วันที่โพส อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 551 คน
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
วันที่โพส อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 587 คน
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
วันที่โพส อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 506 คน
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4577
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>