:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  
วันที่โพส อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 401 คน
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ...
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561  
วันที่โพส พุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 604 คน
รางวัลดีเด่น อ่านต่อ...
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2  
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 556 คน
การประเมิน อ่านต่อ...
คำชี้แจงการส่งเอกสารเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2560  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 425 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมงานต้อนรับปีใหม่ "กินข้าวแลง เบิ่งแยงเขต 4"  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 526 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ...
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561 (ปีที่ 7)  
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 443 คน
แจ้งประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์ โตรงการพัฒนาครูเตรียมผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่  
วันที่โพส อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 644 คน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 405 คน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อ่านต่อ...
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายคณิตศาสตร์)  
วันที่โพส อังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 583 คน
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
การจัดทำวีดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐  
วันที่โพส พุธ ที่ 6 กันยายน 2560 ::โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ::จำนวนผู้อ่าน 412 คน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 4577
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>