:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกหนังสือราชการ |  กลุ่ม
หมวด > กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ"รุ่นที่๑-รุ่นที่๔
แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 374 คน
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน