:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
แสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 36 ราย
วันที่โพส อังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 266 คน

เวลา 09.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2562   ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้   นายไพรสณ ทาปลัด รองฯสพป.ขอนแก่น เขต 4 และ นายธาตรี ทวะชารี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 10 ราย วิชาเอกภาษาไทย 14 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2ราย วิชาเอกสังคมศึกษา   1 ราย วิชาเอกพลศึกษา 8 ราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ทั้งนี้บรรจุแต่งตั้งฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่กลับหน้าเดิม แบ่งบัน