:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมชี้แจงการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 177 คน

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานประชุมชี้แจงการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 รุ่นที่ 3 จำนวน 7 คน และรุ่นที่ 4 จำนวน 2 คน   ณ โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น   โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม ชี้แจงองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่  แจ้งรายชื่อและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่  การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยและจัดให้นั่งประชุมห่างกัน 1-2 เมตร
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน