:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ |  กลุ่ม   โรงเรียน
  
ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชนเรื่องควรรู้ Covid-19"  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2336 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สพม.14 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563  
วันที่โพส จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2276 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.หนองคาย เขต1 ประจำเดือนมีนาคม -เมษายน2563.  
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2284 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.  
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2334 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.  
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2337 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.พิษณุโลก เขต3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.  
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2313 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.  
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2318 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป. ภููเก็ต ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.  
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2318 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.11 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563.  
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2339 คน
. อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563.  
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ::โดย กลุ่มอำนวยการ ::จำนวนผู้อ่าน 2329 คน
. อ่านต่อ...
จำนวนทั้งหมด : 251
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/26 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>