:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกาศเจตจำนงเขตสุจริตในการบริหารงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใสและ มีธรรมาภิบาล ประจำปี 2563
วันที่โพส จันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 843 คน

เวลา 08.30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด                  รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย นายบัญชา เสนาคูณ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองฯผอ .สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย – สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ที่เกิดขึ้นในองค์กร

จากนั้น บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงเขตสุจริตในการปฏิบัติงาน แสดงถึงสัญลักษณ์ความร่วมมือต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบและการมีส่วนร่วมที่ดีภายในองค์กร
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน