:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รุ่นที่ 6
วันที่โพส อังคาร ที่ 14 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 793 คน

ชี้แจงประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.รร. รุ่นที่6

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 6 จำนวน 4 ท่าน
ได้แก่ 1. นายเทิดชัย อภิแสงปัญญา
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแต้
2. นายบันทึก คงพิรุณ      ผอ.โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
3. นายศรีธน แสงศรีเรือง  ผอ.โรงเรีนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
4. นายณัฐวุฒิ ซีกว้าง      ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงแป่ง

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายสุริยา อินทร์จันทร์ ผอ.รร.บ้านหนองโก นางกรรณิกา ซาหยอง ผอ.รร.บ้านโคกสว่าง นางอนงค์ลักษณ์ ศรีเวียงราช และ นางถาวร ผาบสิมมา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลฯ แนวทางการปฏิบัติในการประประเมินสัมฤทธิผลฯ และร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 4 ท่าน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสร้างแซ่วังถั่ว อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น    


        


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน