:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนฯลฯ และสนามเด็กเล่น แก่โรงเรียนคำจั่น สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4
วันที่โพส จันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 766 คน

เวลา 09.15 น. 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในการรับมอบสิ่งของฯ อาทิเช่น พระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ 10 ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน เครื่องกดเจลอลกอฮอล์แบบเหยียบ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และส่งมอบสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์เด็กเล่นครบชุด จาก นาวาอากาศเอกนิยม หอมช่วย เรืออากาศโทกิตติ สุขเกษม และ คณะหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้แก่ โรงเรียนบ้านคำจั่น          (ปาสานะเตนุสรณ์) โดยมี ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ และนายกิตติ พลนามอินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์)
เป็นตัวแทนรับมอบ

จากนั้น เยี่ยมชมปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ พร้อมรับชมการแสดงเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ  จากกรมช่างอากาศกลับหน้าเดิม แบ่งบัน