:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT Model
วันที่โพส จันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 786 คน

            เวลา 09.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร.ศุภสินภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 และคณะทำงาน ร่วมประชุมจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model และการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อจัดทำวิจัยการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน และการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ในหัวข้อ “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model  และรูปแบบ      การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”   ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 4 
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน