:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำ Lesson Plan
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 769 คน

เวลา 09.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 4  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำ Lesson Plan การสร้างและออกแบบระบบกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ของ Area Team      ตามโครงการ การส่งเสริมโรงเรียนนำร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร  ผู้เชี่ยวชาญ SLC จาก สพฐ.   นางสุดสงวน กลางการ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพสป.ขอนแก่น เขต 1 และ  นางสาวกชพร จันทนามศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพสป.ขอนแก่น เขต 1 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และชุมชนทางวิชาชีพและการทำ Lesson Plan

          ในการประชุมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การบอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรม
SLC  สพป.ขอนแก่น เขต 4 ที่ผ่านมา  กิจกรรม Work shop เทคนิคการสังเกตชั้นเรียนและจำลองการ Reftection รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมองภาพความสำเร็จของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่กลับหน้าเดิม แบ่งบัน