:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
สพป.ขก.4 รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ กรณีพิเศษ 11 อัตรา
วันที่โพส พุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 566 คน

 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม 
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 มอบหมายให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ   กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่
 เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์  การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้า
การมีจิตอาษาต่อผู้อื่น การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน


 ทั้งนี้ สพป.ขอนแก่น  เขต 4  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 11 ราย ได้แก่  วิชาเอกภาษาไทย 1 ราย  เอกภาษาอังกฤษ  1  ราย เอกคณิตศาสตร์ 2 ราย เอกวิทยาศาสตร์ 2 ราย เอกสังคมศึกษา 1 ราย เอกพลศึกษา 1 ราย เอกคอมพิวเตอร์ 1 ราย เอกปฐมวัย 2 ราย

จากนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล  ดำเนินการรับรายงานตัว พร้อมจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่  โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติได้ชี้แจงรายละเอียดการกรอกแฟ้มประวัติ หลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการทำบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่  ก่อนที่ข้าราชการใหม่ทุกคนจะได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุต่อไป
รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


      


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน