:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ( Bast Practice)
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 519 คน

คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ( Bast Practice)

     วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 4   ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ( Bast Practice) พบป่ะกับผู้ร่วมประชุมและร่วมการแข่งขันฯ

      จากนั้นมอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต
4  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา/บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัล “โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ( Bast Practice)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยผลการคัดเลือกมีดังนี้
 1. สถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน)    โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
 2. สถานศึกษาขนาดกลาง  (นักเรียน 121-600 คน) โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
3.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  (นักเรียน 601-1,500 คน) โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
4. สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1500 คนขึ้นไป)  -ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก-
5. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ของแสดงความยินดีกับบุคลากรและโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกมา ณ โอกาสนี้กลับหน้าเดิม แบ่งบัน