:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Let’s Speak English Out) ระยะที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่โพส จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 997 คน

       วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Let’s  Speak  English Out) ระยะที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


       
ชี้แจงนโยบายของ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๖๓

และนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของ สพฐ.  โดยคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการศูนย์PEER และเลขานุการศูนย์PEER ของแต่ละอำเภอ เป็นทีมขับเคลื่อนและผู้รับผิดชอบ

 
        จากนั้น
แนะนำแนวทางการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระยะที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
พร้อมทั้งชี้แนะ การจัดทำเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระยะที่ ๑     ในกิจกรรม Let’s Speak English Out ณ  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ฯ (เขตเก่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน