:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Let’s Speak English Out) ระยะที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่โพส อังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 3500 คน

สพป.ขอนแก่น เขต 4 สนองนโยบาย สพฐ. จัดอบรม DEEP

วันอังคาร ที่  1 กันยายน 2563 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการแพลตฟอร์มทางการศึกษา (DEEP) และการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

การอบรมในวันนี้จะมีการฟังบรรยายในหัวข้อ แพตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  การใช้งาน DEEP ระดับโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน Online ด้วย Google G suite  หรือ Microsoft Teams  พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop ฝึกผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  วิทยากรโดย นางเพ็ญสิริ   ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ และ นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.เขต ๒๗  ณ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ DEEP โดยทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาแพตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ DEEP เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบตอบโต้ออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของสถานศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๕ คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จากโรงเรียนในสังกัด

ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถดาวโหลดเกียรติบัตรที่นี่นะคะ 
https://drive.google.com/drive/folders/1CEXaV9OMxxRtAgwVoMweXLdQqRjeKqUl

รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/Sa9BC4k9iNweRbkG8       


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน