:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสถานศึกษา รุ่นที่ 1-3
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 996 คน

        วันที่ พฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสถานศึกษา   ณ อาคารหอประชุมเฉลิมประเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  (เขตเก่า) สพป.ขอนแก่น เขต ๔

        กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น ๓ รุ่น ได้แก่                                                  รุ่นที่ ๑ ธุรการโรงเรียน จำนวน ๑๗๒ จัดขึ้นในวันที่ ๓  กันยายน ๒๕๖๓
          รุ่นที่ ๒ ครูอัตราจ้าง     จำนวน ๑๑๓ จัดขึ้นในวันที่ ๔  กันยายน ๒๕๖๓
          รุ่นที่ ๓ นักการภารโรง  จำนวน ๑๓๙ จัดขึ้นในวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๖๓


          การจัดพัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสถานศึกษา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างในสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พบป่ะเพื่อนครูธุรการเพื่อสร้างเครือข่ายการปฎิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลดี ต่อสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับความอนุเคราะห์วิยากรจาก บุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต ๔  ได้แก่       
          นายบัญชา เสนาคูณ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 
           ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔
           นางสาวเพ็ญศรี  พรหมเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
           นายธาตรี ทวะชารี           ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
           คณะศึกษานิเทศก์            สพป.ขอนแก่น เขต ๔กลับหน้าเดิม แบ่งบัน