:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
สพป.ขก.4 จัดติวบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2898 คน

11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 4โดยศึกษานิเทศก์ จัดติวเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ แก่บุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์ HCEC ที่จะจัดสอบในวัน 12 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

        การติวภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่บุคลากรในสังกัด รวมถึงชี้แจงรายละเอียดแนวทางของการทดสอบภาษาอังกฤษการทดสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ(English Skill) ต่อไปในอนาคต กลุ่มเป้าหมายแรกของการสอบครั้งนี้ ได้แก่ ผอ.สพท. รองฯ ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน