:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ 3/2563
วันที่โพส จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 183 คน

14 กันยายน 2563 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 จากนั้นมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติชั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เน้นย้ำการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย โดยเป็นไปตามระเบียบฯ

และในโอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา/ ผู้บริหารการศึกษา ที่จะเกษียรณอายุราชการกล่าวอำลา ในที่ประชุมฯ ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (เขตเก่า) สพป.ขอนแก่น เขต 4
รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่กลับหน้าเดิม แบ่งบัน