:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
คัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่โพส จันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2564 คน

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๔   นำโดย นายไพรสณ ทาปลัด                         รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ประธานกรรมการและคณะกรรมการ  ร่วมสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้ที่เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น         “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

     โดยผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นดังนี้
    
. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
         รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจรินทร์ ธุรธรรม                       ครู โรงเรียนบ้านห้วยเตย
          รางวัลชมเชย ได้แก่ นางจุฬาลักษณ์ ด่านเก่า                   ครู โรงเรียนบ้านคำบง

    . รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔  ระดับประถมศึกษา
         รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจินตนา มุ่งเกิด                     ครู โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
         รางวัลชมเชย ได้แก่ นายปฏิวัติ นามทองใบ                      ครู โรงเรียนน้ำพอง
                                   นางสาวสุภาพร บุญหลัง                  ครู โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์

. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔  ระดับมัธยมศึกษา
         รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางดอกไม้ สุนนท์                         ครู โรงเรียนบ้านคำบง
          รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวปรียานุช ภูพาน                   ครู โรงเรียนคำแมด


 


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน