:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
นิเทศ ติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ. รุ่นที่ ๔-๖ (Day๔)
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1487 คน

     วันที่ ๑๘ กันยายน 2563  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต มอบหมายให้  นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานคณะกรรม นิเทศ ติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๔-  ครั้งที่  ๒ ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุริยา อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองโก คณะศึกษานิเทศ และ นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ร่วมประเมินฯ
       โดยในวันนี้มีผู้รับการนิเทศฯ
2 ท่าน ได้แก่ ในช่วงเช้าประเมิน ราย นายเทิดไทย อภิแสงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
      ภายบ่าย ผู้เข้ารับการนิเทศฯ ราย นายบันทึก คงพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา อำเภอน้ำพอง           จังหวัดขอนแก่น  กลับหน้าเดิม แบ่งบัน