:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
“สพฐ.นิเทศฯ ติดตาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเนินการกิจกรรม SLC “ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
วันที่โพส อาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1524 คน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดูดสาดฝางยางคำ คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง และตัวแทนผู้ปกครอง  ร่วมต้อนรับ  นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมวิจัยทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรม Symposium และลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษานำร่องโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

      จากนั้นร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรม SLC  พร้อมทั้งร่วมกันสังเกตห้องเรียน สะท้อนผลการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ข้อเสนอแนะร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study ) ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น   


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน