:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
“มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (Cluster)
วันที่โพส อังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1334 คน

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด  ดร.ศุภรสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  พร้อมด้วยบุคลากร สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ร่วมต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา กรรมาธิการวิสามัญ กมธ.วิสามัญ กิจการวุฒิสภา  เป็นประธานเปิด มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (Cluster) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ให้การต้อนรับ

การจัดมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (Cluster) ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง ๑๘ เขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แต่ละเขตได้นำผลการหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ของแต่ละเขตพื้นที่มานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบ

จากนั้น ประธาน ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ได้รับรางวัลทั้งหมด  ๖ รางวัล อันได้แก่

๑. รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ   
. รางวัลการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    ระดับสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง เกียรติบัตรระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
    ระดับสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ เกียรติบัตรระดับทอง  ลำดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

. รางวัลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
   ประเภทประถมศึกษาปีที่ ๔
-๖ เกียติบัตรระดับทอง ได้แก่นางสาววราภรณ์ สิงห์อ่อน โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา
.  รางวัลสถานศึกษาและบุคลากรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ระดับดีเยี่ยมระดับเขตตรวจราชการ
ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

. รางวัลบุคลากรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ) ระดับดีเยี่ยมระดับเขตตรวจราชการ นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
. เกียรติบัตรรางวัลผู้ทรงคุณค่า เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ได้แก่ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔

ในโอกาสนี้ ดร.ศุภสิน ภูศรีโฉม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รับมอบตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster )  ต่อจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู   ผอ.สพม.๒๕ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน