:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
การดำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่โพส อังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1320 คน

เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต   (สื่อภาพยนตร์สั้น) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (เขตเก่า) สพป.ขอนแก่น เขต ๔


























กลับหน้าเดิม แบ่งบัน