:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
วันที่โพส พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 751 คน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม  ผอ.สพป.ขก.เขต  มอบให้นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวบุษบา นาอุดม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ราย เด็กหญิงณัชชญาฎา ศรวิเศษ ณ  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง     อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่นกลับหน้าเดิม แบ่งบัน