:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
วันที่โพส จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 476 คน

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

    เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๔  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๓ ประชุมฝ่ายผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

   การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ อาทิเช่น การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การณรงค์ให้โรงเรียขยายโอกาสส่งต่อนักเรียนสู่รั้วอาชีว เพื่อเน้นการประกอบอาชีพ การปรับหลักสูตรให้เข้ากับสถานศึกษาจะเปลี่ยนจากเดิมที่อิงกับมาตรฐาน มาเป็นอิงกับสมรรถนะของเด็ก เพื่อให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

   อีกทั้ง การสนองนโยบายของ สพฐ. นำโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย “สพฐวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เน้นการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน คือ ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัย

   จากนั้น ประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาแก้ไขในการพัฒนาในงบประมาณถัดไป
















คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน