:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
นิเทศติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 425 คน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่                               รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุริยา อินจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโก  และ Coaching Team ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓  ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งผู้เข้ารับการนิเทศฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
. นายชลกร ผาภูมิ                  ผอ.รร.บ้านโนนศรีสวัสดิ์
. นายพนมกรณ์ ศรีโยธา          ผอ.รร.บ้านห้วยทรายศึกษา
. นายณัฐพล สมศรีสุข            ผอ.รร.ศิลาโป่งคำ
. นายสุรเดช โสมาบุญ            ผอ.รร.บ้านหนองโอง
. นายวิทมล คงเพียรภาค         ผอ.รร.บ้านกุดเชียงมี
. นายสำลี  เวียงจันทร์            ผอ.รร.บ้านทรัพย์ภูพานฯ
. นางไพรวัลย์ มาตย์เทพ          ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า


ซอคเกอร์ลีก
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน