:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
วันที่โพส อังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 224 คน

 เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๓ ประชุมฝ่ายผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต ๔  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ อีกทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานและนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไข ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ 

สล็อตออนไลน์ฟรีเครด
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน