:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่โพส พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 217 คน

เวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบให้                นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  เป็นประธานประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๔ รุ่นที่ ๑ ทั้ง  ๘ ท่าน           เพื่อชี้แจงการพัฒนาการศึกษาตลอดระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สำนักงาน   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น  เขต ๔  

ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ในนามประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รุ่นที่ 1
ชี้แจงองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ทั้ง ๘ ท่านทราบ

จากนั้น ประธาน พร้อมด้วย ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ และ นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา ให้โอวาสและแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานแก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๑            โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด เป็นผู้รับข้อตกลง และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ทั้ง ๓ ท่าน  ร่วมเป็นพยาน

 ๘ ท่าน ดังนี้

1. นายจุลดิฐ อุ่นหนองกุง                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง
2. นางสาวหทัยชนก มาตย์แสง           รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง
3. นายพัฒน์ธินันต์ เรืองหิรัณเตชะกูล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์
4. นายอภิณัฐ นาเลาห์                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
5. นางวรพร ดิษฐเกษร                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
6. นายอภิวัตร เทกอง                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง
7. นายวัชรินทร์ ประไวย์                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
8. นางศศิธร วงเวียน                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดูนสาด

 รูทั้งหมดคลิ๊กที่นี่บาคาร่า
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน